ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็น แนวทางสำหรับการห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ซื้อขายและพลเมืองจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับ จนบางทีอาจทำให้เกิดความเสียหายของประชาชน

เนื่องมาจากยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในแล้วก็เมืองนอก แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งต้องหยุดให้บริการและมีการหยุดการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการกำกับดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณส่งเสริมการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการประชาสัมพันธ์หรือชวนบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดราคาการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ